ابزاردقیق و کنترل فرآیند

  • طراحی و اجرای سیستمهای کنترل PLC/DCS
  • طراحی و اجرای سیستمهای Data acquisition و SCADA
  • مهندسی و اجرای  ابزار دقیق در صنایع معدنی و فولاد، نفت و گاز
  • مهندسی و اجرای سیستمهای مدیریت انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع