بانک خازن و فیلتر هارمونیک

امروزه اصلاح ضریب قدرت و فیلتراسیون هارمونیک چه از دیدگاه مدیریت شبکه های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و چه از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در چرخه تولید واحدهای صنعتی از اهمیت فنی و اقتصادی خاصی برخوردار است.

لزوم طراحی و ساخت سیستمهای اصلاح ضریب قدرت به منظور کاهش هزینه های برق مصرفی در واحدهای صنعتی از طریق جبران مصرف توان راکتیو ماشین آلات و دستگاهها بر هیچکس پوشیده نیست لیکن از آنجاییکه مصارف صنعتی عموماً با ایجاد هارمونیک در شبکه همراه است لذا صنایع همواره با اثرات مخرب هارمونیکها از جمله آثار حرارتی، عایقی و عملکرد نادرست تجهیزات نیز دست به گریبان هستند.

شرکت مهندسی بهینه توان صنعت با تکیه بر تجربه و دانش فنی در پروسه تولید خازن های فشار ضعیف و فشار متوسط، طراحی و اجرای بانکهای خازنی و بانکهای فیلتر خازنی آمادگی دارد نسبت به ارائه خدمات آنالیز و تحلیل شبکه، طراحی و ساخت بانکهای خازنی فشار ضعیف فیکس و ماژولار و فشار متوسط تا 63kV و همچنین اصلاح بانکهای خازنی به بانک فیلتر خازنی اقدام نماید.