شرح خدمات در زمینه اصلاح ضریب قدرت و فیلتراسیون هارمونیک

  • اندازه گیری، آنالیز شبکه، ارائه گزارشهای تحلیلی جهت میزان خازن گذاری و فیلتراسیون هارمونیک
  • طراحی بانک خازنی/ بانک فیلتر خازنی مورد نیاز واحد صنعتی
  • ساخت تابلوهای بانک خازنی / بانک فیلتر خازنی فیکس و ماژولار فشار ضعیف
  • طراحی بانکهای خازنی MV به صورت Indoor , Outdoor و مسقف
  • ساخت و اجرای استراکچرهای Outdoor و تابلوهای Indoor بانکهای خازنی MV
  • اصلاح بانکهای خازنی خالص به بانک فیلتر خازنی با توجه به میزان اثرات مخرب هارمونیکی در شبکه واحد صنعتی