بانک خازن فشار متوسط جهت صنایع فولاد

طراحی، ساخت و اجرای بانکهای خازن MV به صورت فیکس و اتوماتیک جهت پلنتهای فولادی:

  • پروژه دو دستگاه بانک 1.6MVAR جمعاً به ظرفیت 3.2MVAR است و طراحی آن به گونه ای انجام شده که قابلیت نصب فیلتر هارمونیکی  را در آتی داشته باشد.
  • پروژه دو دستگاه بانک خازن 1.2MVAR+2.4MVAR به صورت سوییچینگ جهت یکی از صنایع بزرگ فولادی کشور
  • سایر پروژه های انجام شده شامل بانکهای 1.6MVAR, 2.4MVAR, 4.8MVAR جهت چندین پلنت مهم فولاد