پروژه های مدیریت انرژی

پروژه های انجام شده و در دست اقدام این شرکت در زمینه سیستمهای مدیریت انرژی از گستره و تنوع ویژه ای برخوردار بوده و برخی از آنها عبارتند از:

  • مشاوره طراحی سیستم مدیریت انرژی و مانیتورینگ پروتوکل بیس تابلوهای فشار ضعیف مجتمع تجاری
  • مشاوره طراحی سیستم مدیریت انرژی و مانیتورینگ پروتوکل بیس کلیه تابلوهای کشویی طرح سیواکن واحد بیمارستانی
  • سیستم Changeover جهت واحد شیشه سازی
  • سیستم Changeover جهت واحد کابل سازی
  • سیستم Changeover, ATS جهت واحد داروسازی
  • سیستم Changeover جهت کارخانه فولاد
  • سیستمهای اندازه گیری الکتریکی (Multi-Function Meters) به همراه ماژولهای ارتباطی Modbus, Profibus, Ethernet جهت چندین پروژه صنعتی