منابع تغذیه بحرانی

منابع تغذیه بدون وقفه (AC/DC UPS)

امروزه انتخاب راه کار مناسب جهت منابع تغدیه بدون وقفه (AC/DC UPS) از حیث طراحی و به تناسب نیاز واحد صنعتی یا زیر ساختی به منظور عدم خروج از مدار پیاپی و پایداری هر چه بیشتر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

شرکت بهینه توان صنعت قادر است نسبت به ارائه خدمات مهندسی، پیاده سازی و ساخت تابلوهای جانبی به شرح ذیل اقدام نماید:

  • طراحی و اجرای سیستم UPS و بانک باتری مخصوص پلنتهای صنعتی
  • طراحی و اجرای سیستم UPS و بانک باتری مخصوص صنایع ریلی
  • طراحی و اجرای سیستم UPS و بانک باتری مخصوص سیستمهای IT, Data Center
  • طراحی و اجرای سیستم UPS و بانک باتری مخصوص مراکز تشخیص پزشکی و بهداشتی – درمانی
  • طراحی و اجرای سیستم UPS و بانک باتری مخصوص کاربردهای عمومی و اداری

دیزل ژنراتور ها و واحدهای گازی

با توجه به نیاز روز افزون صنایع مختلف به منابع پایدار انرژی الکتریکی و تامین سایر نیازمندیهای چرخه تولید از جمله توان اضطراری و همینطور بخار و آب گرم مصرفی، خدمات لازم در زمینه مهندسی واحدهای اصلی دیزل ژنراتورها، مطالعات امکان سنجی، طرحهای توجیهی، طرحهای اتصال به شبکه و همچنین اجرای مولد پایه گاز سوز دائم کار (Main Unit)، ساخت تابلوهای توزیع و اجرای سیستمهای جانبی (BOP) جهت راه اندازی نیروگاههای CHP توسط این شرکت قابل ارائه خواهد بود.

شرکت بهینه توان صنعت ارائه کننده خدمات مهندسی و اجرای دیزل ژنراتورهای استندبای و پرایم به صورت Open Set و Super Silent Canopy design با بالاترین کیفیت بوده و در زمینه واحدهای گازی مقیاس کوچک نسبت به ارائه خدمات فنی- مهندسی، طرح اتصال به شبکه سراسری، طراحی و ساخت تابلوهای مربوطه و اجرای نیروگاه گازی دائم کار مقیاس کوچک (تا 25MW) اقدام مینماید.