پروژه های تولید نیرو

  • طرح اتصال به شبکه، طراحی، مهندسی خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه 1.5 مگاواتی CHP در استان البرز
  • طراحی پایه و امکانسنجی نیروگاه 25 مگاواتی در شهرک صنعتی کرمان
  • مطالعات اقتصادی و امکانسنجی نیروگاه 6 مگاواتی CHP در مجتمع تفریحی در تهران به صورت BOT
  • مطالعات اقتصادی و امکانسنجی نیروگاه CHP در کارخانه سازنده کاشی، اتصالات چدنی و لاستیک در استان قزوین
  • اجرای پروژه های نیروگاه دیزلی دائم کار به ظرفیت 8MW, 15MW  ( برون مرزی)