پروژه های کنترل فرآیند

  • پروژه مهندسی، تامین و ساخت و راه اندازی سیستم کنترل PLC و Data Acquisition واحدهای جنبی پلنت فولاد سازی
  • پروژه مهندسی، تامین و ساخت و راه اندازی سیستم کنترل PLC تصفیه خانه آب آشامیدنی
  • پروژه مهندسی تفصیلی تجهیزات ابزار دقیق واحد پتروشیمی
  •  مهندسی پایه سیستم Tank Gauging شرکت پالایش نفت
  • طراحی و اجرای سیستم تله متری و رادیوی نیروگاه CHP جهت ارتباط با SCADA ی شرکت توزیع نیروی برق
  •  پروژه مهندسی، ساخت و راه اندازی سیستم کنترل PLC واحد ساخت کمپرسور
  • مشاوره و نظارت برسيستمهاي ابزاردقيق پروژه تغليظ مس
  • مشاوره و نظارت برسيستمهاي ابزاردقيق پروژه تغليظ سنگ آهن