شرح خدمات در زمینه منابع تغذیه بدون وقفه

  • طراحی و پیکره بندی سیستم UPS مورد نیاز در واحدهای صنعتی یا زیرساختی
  • مهندسی و انتخاب UPS مناسب بر مبنای طراحی، پیکره بندی و لود لیست
  • طراحی و ساخت تابلوهای کنترل و حفاظت  UPS در ورودی، خروجی و تابلوهای توزیع بار
  • طراحی و انتخاب مناسب اینترفیس UPS با سیستم کنترل و مانیتورینگ مربوطه
  • انتخاب نوع باتری و سایزینگ باتری بر مبنای نیاز مجموعه
  • طراحی و ساخت رک، کابینت یا استراکچر باتری بر مبنای استاندارد و نیاز مجموعه
  • طراحی سیستم تهویه محل نصب UPS و اتاق باتری